lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Renoveringsdagen 2014Renoveringsdagen 2014


27 mars 2014
Stockholm

I slutet av mars anordnade vi årets renoveringsdag på Näringslivets Hus. Föredragen var uppskattade och resulterade i intressanta diskussioner. Nedan presenteras programmet för dagen med länkar till respektive presentation.