lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

NRCs samarbete med Svensk Byggtjänst

Ett samarbete mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst inleds för att förmedla och sprida hållbar information angående renoveringsfrågor. Tanken med samarbetet är att nyttja Svensk Byggtjänsts  erfarenhet av informationsspridning och kombinera detta med Renoveringscentrums nätverk och informationssammanställning angående hållbara lösningar vid renovering av byggnader.

Samarbetet mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst kommer att utvecklas under hösten.

Renoveringsinfo

Beta versionen av Renoveringsinfo har smyglanserats

www.renoveringsinfo.se

Artiklar om samarbetet

Samarbetet har även nämnts på:

- Svensk Byggtjänst - pressmeddelande

- Fastighetstidningen

- Fastighet och Bostadsrätt

- Office One