lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SIRen Doktorandkurs

Tillsammans med Sveriges Bygguniversitet arrangerar SIRen nätverket en kurs för doktorander. Kursen riktar sig till doktorander som forskar inom området renovering. Det övergripande målet med kursen är att ge ett tvärvetenskapligt perspektiv om hållbarhetsaspekter vid renovering.

Kursen är indelad i fyra delar, där var del hålls på någon av universiteten: Chalmers, LTU, LTH och KTH. 

Universitet FokusområdeKurstillfälle
ChalmersBoendeperspektiv vid renoveringHölls våren 2016
LTHTeknikperspektiv vid renoveringHölls hösten 2016
LTUKultur- och resursperspektivHölls våren 2017
KTHEkonomisktperspektiv

Boendeperspektiv vid renovering

Under den 19-20 maj fokuserades det på de boendes perspektiv under en renovering. Dagarna anordnades av forskare på Chalmers och hölls i Göteborg.

Första dagen bjöd på föredrag och studiebesök i Hammarkullen där forskare och studenter från Chalmers följer hur boende involveras i renoveringen. Mer om projektet "Lärande lab Hammarkullen" finns på hemsidan här.

Förutom fortsatt intressanta föredrag under andra dagen i Göteborg, innehöll dagen två studiebesök. Morgonen började hos Förbo med en guidad visning av området Säteriet. Med en engagerad personal har de boende en kontinuerlig kontakt med fastighetsägarna för återkoppling om sitt boende. Dagen innehöll även en guidad rundvandring i området Gårdsten.

Föredrag: Sociala aspekter - erfarenheter från tidigare renoveringar Paula Femenías, Renoveringsbarometern - Renoveringsaktiviteter idag Liane Thuvander, Lärande lab Hammarkullen Jenny Stenberg, workshop "Dialogstund" Lasse Fryk, Socialekonomiska konsekvenser vid renovering Magnus Österbring

Teknikperspektiv vid renovering

Den 13 december hölls intressanta föredrag på LTH i Lund. Fokus under dagen låg på teoretisk och praktisk problematisering av tekniska lösningar vid renoveringar.

Föredrag: Problematik vid klimatskalsförbättringar Kristina Mjörnell, Tegelfasader Miklos Molnar, Ventilation och värmeåtervinning Åsa Wahlström och Ulf Hörman (Swegon), Vattenskador Dennis Johansson och Rolf Kling

Andra dagen, 14 december, av denna kursdel bestod av ett studiebesök vid ett pågående renoveringsprojekt i Malmö. Installationsföretaget Assemblin visade runt renoveringen av ett flerbostadshus med bland annat ventilationslösningen med lägenhetsaggregat.

Kultur- och resursperspektiv vid renovering

Doktorandkursens tredje del hölls 7-8 maj i Luleå av LTU och Uppsala Universitet campus Gotland. Kursen fokuserade på livscyckelperspektiv vid energieffektivisering och renovering samt renovering av kulturhistoriska byggnader.

Föredrag: Energi med livscykle perspektiv Thomas Olofsson, Renovering med livscykle perspektiv Ulf Wiklund, Resilience in the context of cultural heritage Andrea Luciani, Energieffektivisering i historiska byggnader Tor Broström, Bevarande och äkthet i kulturhistoriska byggnader Jennie Sjöholm, Energieffektivitet och kulturvärden i kulturhistoriska byggnader Petra Eriksson, Ekonomiska aspekter vid renovering Hans Lind