lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Evenemang

Sedan bildandet av Nationellt Renoveringscentrum (NRC) 2013 har centrumet arrangerat evenemang där man lyft frågeställningar aktuella vid renoveringar och belyst goda exempel av genomförda renoveringar. Mellan 2014-2019 har evenemanget "Renoveringsdagen" arrangeras en gång per vår.

NRC har arrangerat paneldebatter under Almedalsveckan i Visby för att diskutera problematik vid renovering och belysa goda exempel.

Goda exempel av genomförda renoveringar har lyfts fram genom utdelandet av ett årligt Renoveringspriset som genomförs av Sabo.

På gång

Renoveringsdagen 2020

Renoveringsdagen 2020 är uppskjuten tillsvidare.

Tidigare

Renoveringsdagen 2019

Den sjätte Renoveringsdagen fokuserade på att genomföra renoveringar och arrangerades i Lund den 27 mars. Dagen samordnades med EU-projektet Cityfied som den 28 mars gav projektspecifika presentationer om renoveringen av området Linero i Lund.

Mer information om projektet Cityfied på lund.se

Programmet för renoveringsdagen 2019 (PDF, 71 kB, ny flik)

Renoveringsdagen 2019 filmades och filmerna finns tillgängliga på Lunds kommuns hemsida.
Se filmerna på lund.solidtango.se.

Renoveringsdagen 2018

Hållbar renovering – Hur får vi det att hända?

Datum: 22 mars

Tid: 10.00-16.30 (frukost och registrering från 9.30)

Plats: ArkDes, sal Aula ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm 

Den femte upplagan av Renoveringsdagen bjöd på:

  • Boverket, Energimyndigheten och Statssekreterare Alf Karlsson, Näringsdepartementet, presenterade vad som är aktuellt inom bebyggelseområdet.
  • Planer och frammarsch för Boverkets satsning i ett informationscentrum för hållbart byggande presenterades av centrumets koordinator Johan Nuder.
  • Representanter från Botkyrkabyggen, MKB och Gårdstensbostäder berättade om deras arbete med hållbarhet.

Dagen arrangerades av Nationellt Renoveringscentrum i samarbete med Informationscentrum för hållbart byggande.

Renoveringsdagen 2017

För fjärde året på rad arrangeras Renoveringsdagen

Temat för året är Rekrytering och kompetens

Dag: 28 mars

Tid: 10.00-15.30

Plats: sal Aula ArkDes, Arkitektur- och designcentrum på Skeppsholmen, Stockholm.

Programmet för renoveringsdagen 2017 (JPG, 238 kB, ny flik)

Renoveringsdagen 2016

Fokus på sociala hållbarhetsfrågor vid renovering

Den 16 mars hölls Renoveringsdagen på KTH, Stockholm med lunch i Dome of Visions.

Renoveringsdagen 2015

Fokus på möjligheter vid renovering

2015-års upplaga av Renoveringsdagen hölls den 18 mars på Näringslivetshus i Stockholm. Representanter från myndigheter, fastighetsägare, entreprenörer och konsulter berättade om sina erfarenheter.

Här finner ni mer information från dagen med länkar till respektive presentation..

Renoveringsdagen 2014

Den första renoveringsdagen hölls den 27 mars 2014 i Stockholm. Under dagen presenterades Nationellt Renoveringscentrum sin satsning inom renovering. Även representanter från myndigheten, akademin och näringslivet presenterade sina tankar inför det renoveringsbehov många byggnader står inför idag.


Här finner ni mer information från dagen med länkar till respektive presentation.

 

 

Övriga evenemang

Förutom de evenemang som NRC själv arrangerat, har NRC närvarat och belyst renovering i andra sammanhang.

Nordbygg 2016

Nationellt Renoveringscentrum var på plats under Nordbygg 2016. NRC presenterades under lunch under veckan. På bilden nedanför berättar föreståndaren Dennis Johansson om NRCs vision.
Läs mer om visionen under fliken Om NRC.

Foto: Anna-Klara Aspegren

Så renoverar vi miljonprogrammen hållbart

Frukostmöte den 5 december 2014

Vi står inför stora, akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnader som har passerat sin tekniska livslängd. Vi behöver också fördubbla renoveringstakten för att nå energimålet 2050.

För att säkerställa att det görs med rätt kvalitet och att vi når målen utifrån olika perspektiv; miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturhistoriskt behöver vi utveckla metoder för att genomföra hållbar integrerad renovering.
Kristina Mjörnell är Affärsområdeschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och hon berättade om SIRen, en stark forskningsmiljö om hållbar integrerad renovering, som just har etablerats i Sverige och där man forskar bland annat kring miljonprogrammets bostadsområden.

WSP 2014

28-30 oktober 2014

Barcelona

World Sustainable Buildings konferens

Mer information om konferansen på renoveringscentrum.lth.se/evenemang/wsb2014

Gästföreläsning

"Karl Viridén is practicing architect in Zurich, Switzerland. During several years, the office Viridén and Partner has developed refurbishment projects with a specific focus on "eco-logical" choices for energy efficiency, solar energy, innovative materials and healthy indoor climate. The projects always follow a Life Cycle Cost thinking and reach an outstanding architectural quality. During the year 2013, Karl Viridén has been awarded with the Norman Foster Solar Award 2013 and the European Solar Award 2013. In the afternoon on October 22nd, Karl Viridén gave an open public lecture at Chalmers. Hosts of this event were the Chalmers Areas of Advance ‘Energy’ and ‘Built Environment’; the Programme Architecture and Engineering; together with the Formas research project SIRen (Sustainable Integrated Renovation)”

NSB 2014


15-19 juni 2014
Lund

10th Nordic Symposium on Building Physics.

För bilder och dokument följ länken:

Mer information om konferensen på NSB2014.se

Innovationsplattform Malmö Sydost

Mer information om Innovationsplattform Malmö Sydost på Malmö kommuns hemsida.
4 februari 2014
Malmö

4 februari hölls en partnerträff på Malmö Högskola i projektet Innovationsplattform Malmö Sydost. Förmiddagen bestod av korta presentationer av de olika arbetspaketen följt av intressanta inlägg från samarbetspartners.  Dennis Johansson berättade här om Renoveringscentrums roll. Övriga presentationer berörde bland annat hur delaktighet bland boende och beteendeförändringar kan skapas för minskad energiförbrukning, Media Evolution talade om hur digitala motivationsnätverk kan användas och Miljöförvaltningen om energi- och klimatrådgivning som tjänst.