lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Almedalsveckan

Almedalen 2018

Nationellt Renoveringscentrum är en av aktörerna som står bakom Informationscentrum för Hållbart Byggande, ICHB. Under Almedalen 2018 presenterade och modererade ICHBs koordinater Johan Nuder seminariet "Hjälp, vi läcker hållbarhet - hur kan byggbranschen bli bättre på klimatomställning".
Läs mer om Informationscentrum för Hållbart byggande på ichb.se

Informationscentrum lyfter problematiken med att nå ut med information och kunskap i byggbranschen. En bransch där beställare och beslutsfattare är allt från stora fastighetsbolag till privata husägare.

Paneldeltagarna håller med om problematiken, hållbart byggande är ett komplext ämne där det mänskliga beteendet har en stor inverkan. Men samtliga ser möjligheter att lösa problematiken och förändra beteende. Det finns fortfarande lågt hängande frukter att plocka. Malin strand påpekar att även om det finns individer som brinner för ämnet så ur ett företagsperspektiv så behöver ekonomin finnas där. Att man idag väljer mer hållbara produkter är kanske inte frågan enligt Björn Schenholm Ristborg, frågan kanske ska vara om man behöver köpa någon produkt alls och istället lägga pengarna på tjänster. Något att diskutera enligt Emma Hult är en förändring i ROT för att gynna t.ex. fönster renovering istället för fönsterbyte.

Paneldeltagare från vänster: Malin Strand, projektledare Fossilfritt Sverige, Ingar Lindholm, chefsredaktör Miljö & Utveckling, Björn Schenholm Ristborg, affärs- och fastighetsutvecklingschef Einar Mattson, Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna, Johan Nuder, koordinator Informationscentrum för hållbart byggande.

Almedalen 2016

Tillsammans med Hyresgästföreningen höll Nationellt Renoveringscentrum i seminariet:

Hur svårt kan det va? Om att renovera så att folk kan bo kvar.

Panelen diskuterade frågor berörande hyreshöjningar som följd av renoveringar av vårt befintliga hyresrättsbestånd och hur de leder till flytt för de som inte har råd att bo kvar.

Panelen fr.v.: Madeleine Nobbs, affärsutvecklar hållbara affärer NCC, Kristina Mjörnell, affärsområdeschef SP och adjungerad professor LTH, Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen, Agneta Börjesson (MP), statlig utredare, Willy Silberstein, Moderator

Mer om arrangemanget kan läsas på Renoveringsinfo.se

Almedalen 2015

Renovering av miljonprogrammet – vi behöver ett kunskapslyft

Så var rubriken på Nationellt Renoveringscentrums (NRC) evenemang under Almedalsveckan i Visby sommaren 2015.

  • Debatten vägledes av moderator Bo Dahlblom från Sustainable Innovation.
  • Andres Muld, ordförande i NRC inleder kort med att presentera Nationellt Renoveringscentrum
  • Ulf Viktorsson, Bygg- och teknikchef Botkyrka inleder debatten med de frågeställningar som behöver besvaras i ett renoveringsprojekt
  • Medverkade i debatten gjorde representanter från myndigheter, näringsliv och fastighetsägare

Anders Sjelvgren Avdelningschef Boverket, Anita Aspegren Avdelningschef Energimyndigheten, Gunnar Masthagen vice VD NCC, Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund, Maria Brogren Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier, moderator Bo Dahlblom Sustainable Innovation, Ulf Viktorsson Bygg- och teknikchef Botkyrka och Anna Nordén inköpschef Familjebostäder Göteborg

Under Almedalen presenterade NRCs ordförande verksamheten på Svensk Byggtjänst seminarium. Här diskuterades även tjänsten Renoveringsinfo och en paneldebatt om vem som har ansvaret för renoveringen av våra byggnader. En kort film från evenemanget finns uppladdat på YouTube.
Film från evenemanget på Youtube.com
Mer information om tjänsten Renoveringsinfo på renoveringsinfo.se

Almedalen 2014

Under Almedalsveckan i Visby 2014, arrangerade Nationellt Renoverinsgcentrum seminatriet:

Renovering av fastigheter - brist på kunskap?

Panelen diskuterade frågor kring: Behovet av högre status för renoveringsfrågor, bristen på samlad information kring renoveringar, behovet av nya affärsmodeller för renoveering, behovet av ekonomiska styrmedel, behovet av samarbete mellan det offentliga och det privata och behöver av utbildningar och kompetensutveckling.

Paneldeltagare: Anita Aspegren, Energimyndigheten, Anders Sjelvgren, Boverket, Svante Hagman, NCC, Anneli Snobl, Framtiden, Nina Lundström (FP), Civilutskottett, Riskdagsledamot Mari Broman, Riksbyggen, Mehmet Kaplan, Gruppledare MP, Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum, Bo Dahlbom, Moderator, Sustainable Innovation, Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen, Ulla Bergström, White