lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Renoveringsdagen 2016

För tredje året i rad anordnades Renoveringsdagen i Stockholm. Dagen hölls på KTH med lunch i Dome of Visions den 16 mars 2016. Tack för en intressant dag till NCC, Hyresgästföreningen, KTH, Dome of vision och till alla medverkande talare och alla ni som kom och lyssnade.

Programmet från renoveringsdagen 2016 (PDF, 56 kB, ny flik)

Deltagare från näringsliv och akademi lyssnade på presentationer om sociala hållbarhetsfrågor vid renovering. Under förmiddagen presenterade representanter från myndigheter, hyresgäster, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar deras perspektiv på sociala frågor vid renovering.

Välkommen till Renoveringsdagen 2016

Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum, NRC, inledde dagen med att presentera NRC och konkreta förslag på åtgärder för att komma närmare målet, hållbar renovering.

Presentationen "Hållbar renovering av bebyggelse" (PDF, 1.4 MB, ny flik)

Myndigheternas utredning och nya förslag

Anita Aspegren, Avdelningschef Energimyndigheten och Sofia Wellander, Arkitekt Boverket presenterade myndigheternas samarbete och förslag kring frågan renovering.

Presentationen "Nationell strategi för energieffektiviserande renovering" (PDF, 302 kB, ny flik)

Hyresgästernas perspektiv

Marie Linder, Förbundsordförande i Hyresgästföreningen, ger sin bild av hur de boende påverkas av en renovering och vad Hyresgästföreningen vill se för förbättringar.

Presentationen "Och vi som bor" (PDF, 317 kB, ny flik)

Fastighetsägarnas perspektiv

Som representant för SABO ger Anna Heide, CSR-chef MKB, en målbild för socialt hållbar renovering med exempel på genomförda projekt.

Presentationen "Renovering med social hållbarhet" (PDF, 7.9 MB, ny flik)

Bostadsrättsföreningarnas perspektiv

HSB Riksförbunds energichef, Roland Jonsson, ser HSB roll i hållbarhetsarbetet vara: förmedla kunskap, att förstå och inte göra fel, förebilder och jobba för att påverka.

Presentationen från HSB om deras roll i hållbarhetsarbetet (PDF, 2.4 MB, ny flik)

Paneldebatt

Förmiddagens paneldebatt (fr.v.) Sofia Wellander (Boverket), Anna Heide (SABO), Roland Jonsson (HSB Riksförbund), Marie Linder (Hyresgästföreningen) och Anita Aspegren (Energimyndigheten)

Dome of Visions

Fr. v. Madeleine Nobs (ansvarig för hållbar renovering NCC) och Kristina Mjörnell (Affärsområdeschef SP samhällsbyggnad. Adj. Professor LTH)

Dome of Visions byggdes av NCC tillsammans med KTH för att väcka samtalet om hållbara idéer för vårt framtida samhälle. I Danmark har man haft Dome of Visions sedan 2013, där idén till Dome of Visions vid KTH, Stockholm kommer ifrån. Madeleine Nobs berättar om Dome of Visions under lunchen på Renoveringsdagen.

Kristina Mjörnell, koordinator för forskningsprojektet SIRen, presenterade antologin ”Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering” som producerats genom nätverket i SIRen, både från näringsliv och akademi.
Mer information om forskningsprojektet SIRen återfinns på renoveringcentrums webbsida

Rapporten ”Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering” (PDF, 6.6 MB, ny flik)

Social hållbarhet på NCC

Madeleine Nobs, ansvarig för hållbar renovering på NCC och Jennie Fridolin, affärsutvecklare på NCC presenterade hur NCC jobbar med sociala frågor vid renoveringar.

Presentationen "Social hållbarhet" (PDF, 4.6 MB, ny flik)

Myt och verklighet om miljonprogrammet

Carlos Rojas från Miklo har genomfört sociala studier i miljonprogramsområdet och väcker frågan, vad är sant och vad är våra fördomar?

Presentation av Miklo (PDF, 1.9 MB, ny flik)

Alla ska kunna bo kvar! - Vita björns boende perspektiv på socialt hållbar renovering

Anna Tiger och Anneli Nedholm är boende i Vita Björn området i Majorna i Göteborg. De berättar om sina erfarenheter som deltagare i Vita Björns samrådsgrupp, när nu stambyte ska genomföras i området.

Presentationen "Bostadsområdet Vita Njörn i Majorna, Göteborg" (PDF, 3.4 MB, ny flik)

Läs mer i Cathrin Wasshedes artikel på Renoveringsinfo.se.

Helhetssyn på renovering (forskningsmiljön SIRen)

Koordinator för forskningsprojektet SIRen, Kristina Mjörnell, presenterar vad som pågår i projektet både angående forskning om genomförda renoveringsprojekt och Living Labs, där forskare följer pågående projekt.

Presentation om forskningsmiljön SIRen (PDF, 1.9 MB, ny flik)

Bilder

Samtliga foto på denna sida: Karin Farsäter