lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

   

     

Informationswebtjänst om renovering

Samarbete mellan Svensk Byggtjänst  och Nationellt Renoveringscentrum

 

 

Evenemang:

Kommande evenemang av intresse för renoveringsfrågor

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Information