lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Nationellt Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Målet är att befintliga byggnader ska bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

Renoveringsdagen 2020

Nordbygg är norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Under Renoveringsdagen 2020 blir det blixtföredrag, paneldebatter och forskarsamtal om hur Sveriges befintliga bebyggelse kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Välkommen att träffa forskare från Chalmers, CIT, Högskolan Dalarna, KTH, LTH, LTU, RISE och Uppsala universitet – Campus Gotland.

Arrangör: Nationellt renoveringscentrum (NRC)

Var: Nordbyggscenen, Stockholmsmässan

När: 21 april 2020 kl 12:15–16:30

Boka din biljett via www.nordbygg.se

   

 

 

 

Boverkets satsning för att sprida information om hållbarhet vid renovering och nybyggnation

 

 

SIRen är forskningsnätverket som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum

Evenemang:

Kommande evenemang av intresse för renoveringsfrågor

21 april

Renoveringsdagen 2019

Under NordBygg

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Information