lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

   

     

Informationswebtjänst om renovering

Samarbete mellan Svensk Byggtjänst  och Nationellt Renoveringscentrum

 

 

En stark forskningsmiljö


Denna webbplats är under uppbyggnad

 

16 november kl. 13:15

Ahmed Anil Sezers disputation "Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects"

Plats: Göteborg Chalmers, rum Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8

Avhandling

3 november

SIRen workshop om kulturvärden vid renovering

Plats: Göteborg, Chalmersska huset

Information

10 november

Energieffektivisering av Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Information

15-16 november

Ett bättre byggande

Plats: Borås

Information

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Information