lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Nationellt Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Målet är att befintliga byggnader ska bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

 

 

   

 

 

 

Boverkets satsning för att sprida information om hållbarhet vid renovering och nybyggnation

 

 

SIRen är forskningsnätverket som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum

Evenemang:

Kommande evenemang av intresse för renoveringsfrågor

5 december

SIRen resultatkonferens

Stad: Stockholm

Arrangör: SIRen nätverket tillsammans med Byggherrarna

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Information