lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Nationellt Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Målet är att befintliga byggnader ska bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

Renoveringsdagen 2020

Renoveringsdagen 2020 arrangeras under NordBygg den 21 april.

Registrera dig för din fribiljett på NordByggs hemsida: nordbygg.se

Program kommer längre fram

   

 

 

 

Boverkets satsning för att sprida information om hållbarhet vid renovering och nybyggnation

 

 

SIRen är forskningsnätverket som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum

Evenemang:

Kommande evenemang av intresse för renoveringsfrågor

5 december

SIRen resultatkonferens

Stad: Stockholm

Arrangör: SIRen nätverket tillsammans med Byggherrarna

21 april

Renoveringsdagen 2019

Under NordBygg

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Information