lu.se

Nationellt Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Målet är att befintliga byggnader ska bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

Renoveringsdagen 2022 - Nordbygg

Renoveringdagen 2022 kommer att hållas under Nordbyggs första dag, den 26 april.

Under Renoveringsdagen blir det blixtföredrag och forskarsamtal om hur Sveriges befintliga bebyggelse kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Den 26–29 april är det dags för Nordbygg.

Var: Nordbygg, Stockholmsmässan

När: 26 april 2022

Boka din biljett via nordbygg.se

Program på Nordbyggs hemsida (öppnas i ny flik)