lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Nationellt Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Målet är att befintliga byggnader ska bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

Renoveringsdagen 2021 - Nordbygg Talks

Renoveringdagen 2021 kommer att hållas under Nordbygg Talks första dag, den 20 april.

Den 20–23 april är det dags för Nordbygg Talks – ett nytt digitalt forum där vi erbjuder lättillgänglig kunskap och inspiration gratis under temat ”Resurseffektivt och hållbart byggande”. Registrera dig på nordbygg.se

Under Renoveringsdagen blir det blixtföredrag och forskarsamtal om hur Sveriges befintliga bebyggelse kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Var: Nordbygg Talks

När: 20 april 2021

Boka din biljett via nordbygg.se

 

 

 

Boverkets satsning för att sprida information om hållbarhet vid renovering och nybyggnation.
Mer information om satsningen på ichb.se

 

 

SIRen är forskningsnätverket som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum.
Detaljerad information om SIRen

<gdiv></gdiv>

Konferenser

Kommande internationella forskningskonferenser

Kalendarium för kommande konferanser