Hoppa till huvudinnehåll

ASSURE - Hållbar renovering och omvandling av städer

Den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration - kommer att utveckla nya kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar.

LTH/Lunds universitet har tillsammans med RISE, Malmö universitet och Uppsala universitet/Campus Gotland beviljats medel för att driva den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration inom ramen för Formas utlysning Praktiknära forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

Mer information om forskarskolan ASSURE på ri.se

Sidansvarig: karin.farsater@hvac.lth.se | 2023-10-17