Hoppa till huvudinnehåll

SIRen

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering

Formas finansierar en Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Den starka forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer och användare inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

SIRen processen ger helhetssyn för hållbar renovering

För att hantera de komplexa frågeställningar som uppkommer vid en renovering, och lyckas med en hållbar renovering behöver man ha ett helhetsperspektiv. SIRen processen beskriver alla steg i renoveringsprocessen och hänvisar till befintliga dokument, metoder och rutiner som kan användas av olika aktörer för inventeringar, analyser och beslut. Syftet är att göra renoveringsprocessen och slutresultatet av renoveringen mer hållbar med hänsyn till områdena: teknik, miljö, ekonomi, sociala värden, och arkitektur/kulturmiljö. SIRen processen innehåller även en utvärdering av hur väl man har tagit hänsyn till hållbarhet i sitt projekt.

Processen är beskriven i ett excel-dokument samt stödjande dokument i form av manualer etc. Exceldokumentet består i sin tur av sju flikar:
 

  1. Introduktion (ej synlig i figuren)
  2. Enkel matris av processen
  3. Översiktsmatris (med text) av processen
  4. Detaljerad beskrivning där alla aktörer och aktiviteter är med
  5. Listor med länkar till befintliga verktyg och dokument
  6. Checklista för egenutvärdering av projektets hållbarhet
  7. Rosdiagram för utvärdering
     

Kontakt SIRen

Kristina Mjörnell

Projektledare SIRen

kristina.mjornell@ri.se

Dennis Johansson

Föreståndare Nationellt renoveringscentrum

dennis.johansson@hvac.lth.se

Karin Farsäter

Projektassistent SIRen

karin.farsater@hvac.lth.se

SIRen rapportserie

Inom den starka forskningsmiljön SIRen publiceras rapporter som berör hållbar renovering. 

SIRen antologier

Inom SIRen nätverket har man publicerat två antologier. Den första handlar om social hållbarhet vid bostadsrenovering och publicerades 2015. Den andra antologin publicerades i samband med SIRens resultatkonferens 2019 och presenterar en del av det resultat som har kommit från nätverket.

Sidansvarig: karin.farsater@hvac.lth.se | 2023-10-16