Hoppa till huvudinnehåll

Arvet efter Byggforskningsrådet - skanning av R-serien

Bakgrund

Nationellt renoveringscentrum beviljades finansiering 2016 av Energimyndigheten för att digitalisera alla rapporter i Byggforskningsrådets (BRF) R-serie. R-serien innehåller en unik kunskapssamling över svensk teknikutveckling med en mängd energirelevanta projektresultat inom byggforskningsområdet. I samband med generationsskiften hos myndigheter, forskningsinstitutioner, konsulter med flera, utgör kunskapssamlingen ett värdefullt referensbibliotek. Behovet av litteratursökningar är stort inför nya teknikutvecklingsprojekt och bristen på relevant information kan göra att resurser läggs på planering och genomförande av utvecklingsprojekt som tidigare redan kan vara delvis genomförda.

Resultat

Alla BFR-rapporter i R-serien 1970-1994, drygt 2.500 st, är nu gratis tillgängliga digitalt för fri nedladdning. Dessutom tillkommer de drygt hundratalet skrifter som tidigare har skannats ur andra BFR-serier och utgivningsår, fr o m 1944-.

Sidansvarig: karin.farsater@hvac.lth.se | 2023-10-17