lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SIRen evenemang

Inom den starka forskningsmiljön SIRen möts många likasinnade. Under projektets gång 2014-2019 möts stora delar av de engagerade deltagarna för att diskutera och inspireras till gemensamma mål.

Kommande evenemang

SIRen projektmöte

För samtliga SIRen deltagare

Plats: Visby

När: 22-23 maj, lunch-lunch

Tidigare evenemang

SIRen projektmöte

För samtliga SIRen deltagere

Var: Borlänge

När: 29-30 november, lunch-lunch

SIRen projektmöte

6-7 december 2016

Malmö

Workshop om kulturvärden vid renovering

3 november 2016

Göteborg

Inbjudan

SIRen projektmöte

För samtliga SIRen deltagare

17-18 maj 2016

KTH, Stockholm

SIRen projektmöte

SIRens projektmöte hölls i Malmö hos ISU i Kommendanthuset med ett studiebesök till en renoverad kyrka, ordnat av Malmö stadsfastigheter.

3-4 december 2015 (lunch-lunch)

Var: Malmö

Workshop i WP 4

Representanter från akademi och näringsliv diskuterade metoder och strategier vid renoveringar.

28 april 2016

Hos RICE Göteborg

Urbanforskningens dag: Stadens nya kläder

20 november 2015

Kristina Mjörnell presenterade SIRen projektet i Malmö.

Inbjudan

Workshop inom SIRen WP2 "Analysera tidigare och pågående renoveringar"

Representanter från akademi och näringsliv träffades för att diskutera det fortsatta arbetet inom arbetspaket 2 i SIRen.

10 november 2015

Chalmers Göteborg

SIRen projektmöte

4-5 maj 2015 (lunch-lunch)

Chalmers, Göteborg

Workshop om social hållbarhet

19 mars 2015

Forskarworkshop hölls på KTH i Stockholm om social hållbarhet vid renovering av bostäder.

Ett resultat efter denna workshop blev arbetet med den antologi som publicerats inom SIRen projektet.

Länk till antologin.

SIRen projektmöte

1-2 december 2014 (lunch-lunch)

Swecos renoverade kontor i Stockholm

Kick-off för SIRen

19-20 maj (lunch-lunch) 2014

En kick-off för projektet hölls i Lund

Mer information från kick-offen finner ni här