lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Evenemang

Inom den starka forskningsmiljön SIRen möts många likasinnade. Under projektets gång 2014-2019 möts stora delar av de engagerade deltagarna för att diskutera och inspireras till gemensamma mål.

Kommande evenemang

SIRen nätverket bjuder in till resultatkonferens

Datum: 5 december

Tid: 10-16

Plats: Bryggarsalen konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Anmälan

Tidigare evenemang

SIRen projektmöte

Plats: LTH, Lund

När: 16-17 maj 2019

SIRen projektmöte

För samtliga SIRen deltagere

Var: Luleå

När: 6-7 december, lunch-lunch

Workshop om kulturvärden vid renovering

3 november 2016

Göteborg

Inbjudan

Workshop i WP 4

Representanter från akademi och näringsliv diskuterade metoder och strategier vid renoveringar.

28 april 2016

Hos RISE Göteborg

Urbanforskningens dag: Stadens nya kläder

20 november 2015

Kristina Mjörnell presenterade SIRen projektet i Malmö.

Inbjudan

Workshop inom SIRen WP2 "Analysera tidigare och pågående renoveringar"

Representanter från akademi och näringsliv träffades för att diskutera det fortsatta arbetet inom arbetspaket 2 i SIRen.

10 november 2015

Chalmers Göteborg

Workshop om social hållbarhet

19 mars 2015

Forskarworkshop hölls på KTH i Stockholm om social hållbarhet vid renovering av bostäder.

Ett resultat efter denna workshop blev arbetet med den antologi som publicerats inom SIRen projektet.

Länk till antologin.