lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Relaterade Projekt

Andra relaterade projekt har genomförts av forskare och samarbetspartners inom SIRen nätverket parallellt. Här följer en lista på dessa projekt samt kontaktperson inom SIRen nätverket.

AI vid renovering
Kristina Mjörnell
Länk

Arkitektur och materialflöden
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Attract – Attraktivt Attraktiva hållbara livmiljöer i kallt klimat
Thomas Olofsson
Länk

Att överbrygga klyftor: Barn och planerare som medskapare av stadens rum
Jenny Stenberg
Länk

Byggnadsintegrerad elgenerering
Jan-Olof Dahlenbäck
Länk

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial
Pär Johansson
Länk

Building stock modelling
Liane Thuvander
Länk saknas

Beteende forskning i befintliga byggnader från HSB
Holger Wallbaum
Länk

Barn och planerare som medskapare av stadens rum
Jenny Stenberg
Länk

DREEAM
Holger Wallbaum
Länk

Digitala och fysiska lekmiljöer
Birgitta Berglund
Länk

Det bostadssociala programmet i Helsingborg: organisation, ansvar, funktion
Pär Johansson
Länk (PDF)

Den klimatsmarta bostaden – planering för minskade framtida inre renoveringar
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

E2Rebuild – energieffektiv renovering av flerbostadshus i kallt klimat
Birgitta Berglund
Länk

Extent and Nature of Sustainable Renovation in Sweden
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk saknas

Energi på campus
Holger Wallbaum
Länk

EFFESUS: Energy efficiency for EU historic districts sustainability
Tor Broström
Länk

EEBAK - Energieffektivisering av Byggnader i Arktiska Kommuner
Thomas Olofsson
Länk

Fittja People’s Palace
Birgitta Berglund
Länk

Främja och öka användning av högpresterande prefabricerade trä-baserade renoveringar av skolbyggnader i Europa
Holger Wallbaum
Länk

Grön Bostad Stockholm
Folke Björk
Länk

Hållbar stegvis renovering
Folke Björk
Länk

Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk
Paulien Strandberg
Länk

H-House, Innovativa smarta byggnadssystem för tillämpning i bostadsbyggnader för nyproduktion och ombyggnad
Jan Bröchner
Länk saknas

Juteborg
Jenny Stenberg
Länk

Kompakta städer och informella bosättningar
Jenny Stenberg
Länk

Kompakta städer - Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden
Jenny Stenberg
Länk

Konstnärlig intervention vid planeringen av ombyggnaden av Hammarbadet
Kristina Mjörnell
Länk saknas

LEAF: Low Energy Apartment Futures
Tor Broström
Länk

Långsiktig prestanda hos superisoleringsmaterial i byggnader
Pär Johansson
Länk

Living in Light
Birgitta Berglund
Länk saknas

Moderna Göteborg – kulturmiljöprogram och kunskapsunderlag för hantering inom PBL och KML av rekordårens bebyggelse
Sanja Peter
Länk

Montage av Hissar
Folke Björk
Länk saknas

Miljontak – renovering av tak och integration av solceller
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering
Jan Bröchner
Länk

Management i Stadsomvandling – förstudie finansierad av CMB, Poseidon och Stena Fastigheter.
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Mized renovation strategies
Hans Lind
Länk saknas

Medskapande planering på Kuba
Jenny Stenberg
Länk

Management i Stadsomvandling
Jan-Olof Dahlenbäck
Länk

Nationell byggnadsspecifik information
Kristina Mjörnell
Länk

Nordic Built: nordiskt samarbete om arkitektur, transformation och hållbarhet.
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulthistoriska värden
Pär Johansson
Länk

Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadsbeståndet på områdesnivå
Jan-Olof Dahlenbäck
Länk

Oikonet
Jenny Stenberg
Länk

Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadsbeståndet på områdesnivå
Holger Wallbaum
Länk

Ombyggnadsuppföljning
Jan Bröchner
Länk

Projekt Ålidhem
Ronny Östin
Länk

Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945
Tor Broström
Länk

PEIRE
Petter Wallentén
Länk

Potential och Policy för energieffektivisering i byggnader byggda före 1945
Petra Eriksson
Länk

ProcSIBE
Stefan Olander
Länk

Renoveringsenkäten
Paula Femenias
Länk saknas

Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment
Jonn Are Myrhen, Annette Henning
Länk

Renobuild
Kristina Mjörnell
Länk

Solavskärmningar i helhetsperspektiv
Kristina Mjörnell
Länk

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation
Pär Johansson
Länk

SOL:AR
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Smart Elements for Sustainable Building Envelope
Elisabeth Helsing
Länk

Strong Research Environment
Paula Femenias, Liane Thuvander
Länk

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat
Kristina Nilsson
Länk

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre
Jenny Stenberg
Länk

Tematisk syntes hållbar renovering
Kristina Mjörnell
Länk saknas

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare
Thomas Olofsson
Länk

Visual mapping of different values with Maptionnaire in Hammarkullen
Jenny Stenberg
Länk