lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

SIRen nätverket har publicerat 2 antologier och 10 SIRen rapporter. Förutom SIRens egna publikationer så har personer knutna till nätverket publicerat studier och resultat i rapporter, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

SIRen antologier

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - En antologi

Redaktörer: 

Hans Lind, forskare KTH och Kristina Mjörnell, Forkare SP och LTH

Författare:

Lovisa Högberg (KTH), Stefan Molner (SP), Erica Eneqvist (SP), Kristina Mjörnell (SP, LTH), Gustav Malm (Haningen kommun), Hans Lind (KTH), Kerstin Annadotter (KTH), Tord af Klintberg (KTH), Paula Femenías (Chalmers), Jenny Stenberg (Chalmers), Liane Thuvander (Chalmers), Charlotte Hauksson (WSP), Lisa Johnsson (WSP), Bodil Sandén (WSP), Malin Bosaeus (WSP), Anna Balkfors (ISU Malmö stad, Malmö Högskola), Martin Grander (Malmö Högskola), Bjarne Stenquist (Malmö Stad) Roba Ghadban (Skanska), Lina Wedin Hansson (Skanska, Lunds universitet), Faiz Mawlayi (Skanska), Madeleine Nobs (NCC), Fredrik Olsson (Rotpartner), Angelica Starke (Rotpartner), Gunnar Blomé (Helsingborgshem), Carlos Rojas (Miklo), Eugenia Segerstedt (LTU), Mats Jakobsson (LTH), Karl Persson de Fine Licht (SP)

Antologi om social hållbarhet

 

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen

Redaktörer:

Stefan Olander (LTH), Kristina Mjörnell (LTH och RISE), Paula Femenías (Chalmers), Elisabeth Helsing (RISE), Petter Wallentén (LTH)

Antologi om hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv

SIRen rapporter

SIRen nätverket har en egen publikationsserie med rapporter. Rapporterna behandlar olika renoveringsrelaterade ämne och siktar på att sprida kunskap för att kunna tillämpas i praktiken. Rapporterna har skrivits av forskare och representanter från näringsliv som varit involverade i SIRen miljön.

Hissar - Nya upphandlingsmodeller och teknikvärdering vid montage utanpå fasader

Tord Af Klintberg, Bert Norlin, Folke Björk

Rapport 2019:1

Förutsättningar för renovering - Danmark, Finland, Norge

Jan Bröchner
Professor Teknikens ekonomi, Chalmers

Rapport 2018:2

Relining eller rörbyte - en jämförelse med LCA

Daniel Berglund, Parastou Kharazmi, Sofiia Miliutenko, Folke Björk och Tove Malmqvist
KTH

Rapport 2018:1

Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse - En studie av ett miljonprogramsområde

Paula Femenías (Chalmers), Pernilla Gluch (Chalmers) och Kristina Mjörnell (RISE)

Rapport 2017:1

Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering

Tord af Klintberg (Byggnadsteknik KTH) och Hans Lind (Bygg- och fastighetsekonomi KTH)

Rapport 2016:3

Lagar och regler vid renovering - en översikt

Elisabeth Helsing
Tekn. dr. CBI betonginstitutet

Rapport 2016:2

Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter

Anders Höije (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Tord af Klintberg (Byggnadsteknik KTH)

Rapport 2016:1

Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtutrymme

Anders Jansson och Ulf Antonsson
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Rapport 2015:2

Leder hyreslagens regler till rätt renovering - analys och förslag

Hans Lind
Professor, Bygg- och fastighetsekonomi KTH

Rapport 2015:1

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder - en översikt

Hans Lind
Professor, Bygg- och fastighetsekonomi KTH

Rapport 2014:1

Vetenskapliga journalartiklar

The Role of the Architect in Sustainable Housing Transformation: Four Swedish Cases Studies

Femenías, P.
2019
Journal: Nordic Journal of Architectural Research, Vol. 3, Issue 1, pages 113-136.[Länk]

Generic algorithm to assess moisture susceptibility of simplified wall assemblies

Hagentoft, C.E. and Johansson, P.
2019
Journal: Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 46, Issue 11, pages 990-995.[Länk]

Site managers’ ICT tools for monitoring resources in refurbishment

Sezer, A.A. and Bröchner, J.
2019
Journal: Engineering, Construction and Architectural Management, July 2019, ISSN: 0969-9988. [Länk]

Monitoring the quality of sewer renewal using polymeric systems in Sweden

Kharazmi, P
2019
Journal: Water Practice and Technology, Vol. 13, Issue 3, pages 605-613. [Länk]

Moisture Control Strategies of Habitable Basements in Cold Climates

Asphaug, S.K., Kvande, T., Time, B., Peuhkuri, R.H., Kalamees, T., Johansson, P., Berardi, U., Lohne, J.
2019
Journal: Building and Enviroment. [Länk]

Early decision-making for school building renovation

Farsäter, K. and Olander, S.
2019
Journal: Facilities, Vol. 37, No. 12/14, Oktober 2019, pages 981-994. [Länk]

Building status obtained before renovating multifamily buildings in Sweden

Farsäter, K., Strandberg, P. and Wahlström, Å.
2019
Journal: Journal of Building Engineering , Vol. 24, July 2019, Artikel 100723. [Länk]

Transdisciplinary Research in the Built Environment: A Question of Time

Femenías, P. and Thuvander, L.
2018
Journal: Technology Innovation Management Review, Vol. 8, Issue 8, Augusti 2018. [Länk]

Literature review on renovation of multifamily buildings in tempe¬rate climate conditions

Hamid, A.A., Farsäter, K., Wahlström, Å., Wallentén, P.
2018
Journal: Energy and Buildings , Vol. 172, Augusti 2018, pages 414-431. [Länk]

Development of the ASHRAE Global Thermal Comfort Database II

Földváry Ličina, V., Cheung, T., Zhang, H., de Dear, R., Parkinson, T., Arens, E., … Zhou, X.
2018
Journal: Building and Environment Vol. 142, September 2018, pages 502-512.[Länk]

Transdisciplinary Research in the Built Environment: A Question of Time

Femenias, P and Thuvander L.
2018
Journal: echnology Innovation Management Review, Vol. 8, Issue 8 August 2018, pages 27-40.[Länk]

Comparative life-cycle assessment for renovation methods of waste water sewerage systems for apartment buildings

Berglund, D. Kharazmi, P., Miliutenko, S., Björk, F.and Malmqvist, T.
2018
Journal: Journal of Building Engineering, Vol. 19, September 2018, pages 98-108.[Länk]

Building ownership, renovation investments, and energy performance-A study of multi-family dwellings in Gothenburg

Mangold, M., Österbring, M., Overland, C., Johansson, T., & Wallbaum, H.
2018
Journal: Sustainability, Vol 10, Issue 5, May 2018.[Länk]

Linking research, education and citizen codesign: Compact cities as social intensification

Stenberg, J, Thuvander, L., Kain, J-H., Adelfio, M.
2018
Journal: Journal of Planning Education and Research

Stakeholder specific multi-scale spatial representation of urban building-stocks

Österbring, M., Thuvander, L., Mata, É., & Wallbaum, H.
2018
Journal: ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol 5, Issue 5.[Länk]

Rethinking deep renovation: The perspective of rental housing in Sweden

Femenías, P, Mjörnell, K, Thuvander, L
2018
Journal: Journal of Cleaner Production, Vol. 195, September 2018, Pages 1457-1467.[Länk]

Stakeholder specific multi-scale spatial representation of urban building-stocks

Österbring, M., Thuvander, L., Mata, E., Wallbaum, H.
2018
Journal: ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 73, April 2018, Vol. 7, Issue 5, page 173.[Länk]

For the categorisation of historic buildings to determine energy saving

Broström, T., Donarelli, A., Berg, F.
2017
Journal: AGATHON International Journal of Architecture, Art and Design , Vol. 1, pages 135-172.[Länk]

Hygrothermal assessment of internally added thermal insulation on external brick walls in Swedish multifamily buildings – measurements and simulations

Hamid, A.A. and Wallentén, P.
2017
Journal: Building and Environment, Vol. 123, October 2017, pages 351-362.[Länk]

Development of an energy atlas for renovation of the multifamily building stock in Sweden

Johansson, T., Olofsson, T., Mangold, M.
2017
Journal: Applied Energy, Vol. 203, October 2017, pages 723-736.[Länk]

Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study

Hilliaho, K., Nordquist, B., Wallentèn, P., Hamid, A.A., Lahdensivu, J.
2016
Journal: Journal of Building Engineering, Vol. 7, September 2016, pages 246-262.[Länk]

Techno-economic analysis of energy renovation measures for a district heated multi-family house

Gustafsson, M., Bales, C., Are Myhren, J., Holmberg, S., Swing Gustafsson, M.
2016
Journal: Applied Energy, Vol. 177, September 2016, pages 108-116.[Länk]

Assessment of renovation measures for a dwelling area : impacts on energy efficiency and building certification

Ramírez-Villegas, R., Eriksson, O., Olofsson, T.
2016
Journal: Building and Environment, Vol. 97, February 2016, pages 26-33.[Länk]

Indoor hygrothermal condition and user satisfaction in naturally ventilated historic houses in temperate humid continental climate around the Baltic Sea

Alev, U., Kalamees, T., Eskola, L., Arumägi, E., Jokisalo, J. et al.
2016
Journal: Architectural Science Review, Vol. 59, Issue 1, pages 53-67[Länk]

Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study

Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L., af Klintberg, T.
2016
Journal: Sustainability, Vol. 8, Issue 4.[Länk]

Contractor use of productivity and sustainability indicators for building refurbishment.

Sezer, A.A.
2015
Journal: Built Environment Project and Asset Management, Vol. 5, Issue 2, pages 141-153 [Länk]

Handling data uncertainties when using Swedish energy performance certificate data to describe energy usage in the building stock

Österbring, M. Mangold, M. Wallbaum, H.
2015
Journal: Energy and Buildings, Vol. 102, September 2015, pages 328-336[Länk]

Impact on the U-value due to airflows behind old buildings retrofitted with insulation modules attached to façades

Hagentoft, C-E.
2015
Journal: Energy Procedia, Vol. 78, november 2015, pages 836-841.[Länk]

Effect smart solutions for district heating networks based on energy storage in buildings

Hagentoft, C-E and Sasic Kalagasidis, A.
2015
Journal: Energy Procedia, Vol. 78, November 2015, pages 2244-2249[Länk]

Effect from a Variable U-Value in Adaptive Building Components with Controlled Internal Air Pressure

Berge, A., Hagentoft, C-E., Wahlgren, P., Adl-Zarrabi, B.
2015
Journal: Energy Procedia, Vol. 78, November 2015, pages 376-381.[Länk]

Assessing the Thermal Performance of District Heating Twin Pipes with Vacuum Insulation Panels

Berge, A., Adl-Zarrabi, B., Hagentoft, C-E.
2015
Journal: Energy Procedia, Vol. 78, November 2015, pages 382-387[Länk]

Review paper on Swedish residential building stock research

Mangold, M. Österbring, M. Walbaum, H
2015
Journal: Environmental Sustainability, Vol. 11, Issue 2, ISSN: 2325-1077[Länk]

Conservation versus thermal comfort – conflicting interests?: The issue of church heating, Sweden c. 1918- 1975

Legnér, M.
2015
Journal: Journal of Art History, Vol. 84, Issue 3, pages 153-168. [Länk]

A transdisciplinary approach on the energy efficient retrofitting of a historic building in the Aegean Region of Turkey

Sahin, C., Arsan, Z., Tuncoku, S., Broström, T., Akkurt, G.
2015
Journal: Energy and Buildings , Vol 96, June 2015, pages 128-139.[Länk]

Climate for Culture: assessing the impact of climate change on the future indoor climate in historic buildings using simulations

Leissner, J., Kilian, R., Kotova, L., Jacob, D., Mikolajewicz, U
2015
Journal: Heritage Science, Vol. 3, December 2015[Länk]

Indoor climate and thermal comfort from a long-term perspective: Burmeister House in Visby, Sweden c. 1650-1900

Eriksdotter, G., Legnér, M
2015
Journal: Home Cultures, Vol. 12, Issue 1, pages 29-53.[Länk]

Field measurements on a district heating pipe with vacuum insulation panels

Berge, A., Adl-Zarrabi, B., Hagentoft, C-E.
2015
Journal: Renewable Energy, Vol. 87, Issue 3, pages. 1130-1138.[Länk]

Socio-economic impact of renovation and energy retrofitting of the Gothenburg building stock

Mangold, M. Österbring, M. Walbaum, H. Tuvander, L. Femenias, P.
2015
Journal: Energy and Buildings , Vol. 123, pages 41-49,.[Länk]

Interior insulation retrofit of a historical brick wall using vacuum insulation panels: Hygrothermal numerical simulations and laboratory investigations

Johansson, P., Geving, S., Hagentoft, C.-E., Jelle, B. P., Rognvik, E., Kalagasidis, A. S., Time, B.
2014
Journal: Building and Environment, Vol. 79, september 2014, pages 31-45.[Länk]

Method to Assess the Potential for and Consequences of Energy Retrofits in Swedish Historic Buildings

Broström, T., Eriksson, P., Liu, L., Rohdin, P., Ståhl, F., and Moshfegh, B. A
2014
Journal: Historic Environment: Policy and Practice, Vol. 5, Issue 2 (July 2014), pages 150-166.[Länk]

EFFESUS Methodology for Assessing the Impacts of Energy-Related Retrofit Measures on Heritage Significance

Eriksson, P., Hermann, C., Hrabovszky-Horváth, S., and Rodwell, D.
2014
Journal: Historic Environment: Policy and Practice, Vol. 5, Issue 2 (July 2014), pages 132-149.[Länk]

Renovation alternatives to improve energy performance of historic rural houses in the Baltic Sea region

Alev, Ü., Eskola, L., Arumägi, E., Jokisalo, J., Donarelli, A., Siren, K., Broström, T., Kalamees, T.
2014
Journal: Energy and Buildings , Vol. 77, July 2014, pages. 58 – 66[Länk]

Energy performance comparison of three innovative HVAC systems for renovation through dynamic simulation

Gustafsson, M., Bales, C., Are Myhren, J., Holmberg, S., Dermentzis, G., Ochs, F.
2014
Journal: Energy and Buildings , Vol. 82, October 2014, pages 512-519.[Länk]

Retrofitting of a listed brick and wood building using vacuum insulation panels on the exterior of the facade: Measurements and simulations

Johansson, P., Kalagasidis, A. S., and Hagentoft, C.-E.
2014
Journal: Energy and Buildings, Vol. 73, April 2014, pages 92–104.[Länk]

Konferensartiklar

Residential movements in connection to renovation of rented multi-residential housing: A pilot study

Femenías, P., Jonsdotter, L., Forsemalm, J., Punzi, E., Bogdanova, E., Thodelius, C., Granath, K.
2019
Konferens: SBE Helsinki [Länk]

Multidimensional evaluation of tenants’ temporal relocation during the building renovation: A comparison between two case studies from Sweden

Serrano-Jiémenez, A., Femenías, P. and Thuvander, L.
2019
Konferens: SBE Helsinki [Länk]

Evaluation of Life Cycle Assessment Tools for Assessing the Potential Environmental Impact of Renovation Measures

Farsäter, K.
2019
Konferens: iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2019, pages 81-89. [Länk saknas]

A method to assess the potential for and consequences of energy retrofits in Swedish historic districts

Moshfegh, B., Rohdin, P. Milić, V. Donarelli, A, Eriksson, P., Broström, T.
2018
Konferens: The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26–27, 2018. [Länk]

Character defining elements - Relations between heritage regulations, user perspectives and energy saving objectives

Eriksson, P.
2018
Konferens: The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26-26, 2018, pages 549-556.[Länk]

Tenants’ priority of renovation measures and their willingness to pay higher rent to implement these

Mjörnell, K. and Hiller, C.
2018
Konferens: Climate HVAC 2018 [Länk]

Performance evaluation of a passive house in sub-arctic climate

Bhattacharjee, S., Lidelöw, S., & Schade, J.
2018
Konferens: 9th Int. Cold Climate Conference, Kiruna, Sweden. March 12-15, 2018  [Länk]

The challenge of energy efficiency in Kiruna’s heritage buildings

Luciani, A., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., Örn, T.
2018
Konferens: 9th Int. Cold Climate Conference, Kiruna, Sweden. March 12-15, 2018  [Länk]

Heritagisation and conservation approaches towards 20th century architecture

Sjöholm, J
2018
Konferens: AESOP, Göteborg 10-14 juli 2018.

Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: issues and opportunities

Luciani, A, Nilsson, K. L., Lidelöw S., Bhattacharjee, Örn, T.
2018
Konferens: EEHB 2018 The 3rd International Conference on Energy efficiency in Historic Buildings, Visby 26-27 sept. 2018. [Länk]

Interior insulation retrofit of a brick wall using super insulation materials: design of a field testing in an industrial brick building

Johansson, P., Wahlgren, P.
2018
Konferens: IBPC 2018, September 23-26, 2018, Syracuse, NY, USA. [Länk]

Super insulation materials in the building sector: Field studies and future challenges

Johansson, P. and Adl-Zarrabi, B.
2018
Konferens: IBPC 2018, September 23-26, 2018, Syracuse, NY, USA. [Länk]

Challenges for sustainable integrated renovation: experiences from a Swedish case of a large housing estate

Femenías, P., Mjörnell, K. and Gluch, P .
2018
Konferens: The international conference Retrofit Europe. SBE18 “Innovation Meets Market”. 5-6 November 2018, Eindhoven.

Potentials and Challenges for Integrating PV in Roof Renovation of Multi-residential Houses—A Questionnaire Survey

Thuvander, L., Femenías, P., Gren, .J
2018
Konferens: Energy Procedia, Int conference HVAC in Cold Climate. Kiruna. [Länk]

Value creation by re-renovation – focus on the user perspective

Femenias, P., Eriksson, P., Thuvander, L., Mörk, K., Wahlgren, P., Johansson, P.
2018
Konferens: Proceedings of the Third International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB 2018, Visby September 2018. [Länk]

Renovating the housing stock built before 1945: Exploring the relations between energy efficiency, embodied energy and heritage values

Femenías, P., Thuvander L., Johansson, P., Wahlgren, P., Eriksson, P.
2018
Konferens: Energy Procedia, Int conference HVAC in Cold Climate. Kiruna. [Länk]

Performance of insulation materials for historic buildings: case studies comparing a super insulation material and hemp-lime

Johansson, P., Donarelli, A., Strandberg, P.
2018
Konferens: 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, Visby, 26-27 september 2018. [Länk]

Airflows behind insulated modules attached to façades of old buildings. Combined effects on U-value and drying out of rain water

Hagentoft, C.-E.
2017
Konferens: Proceedings of the 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Ghent University, Belgium, 29-31 May, 2017. ISBN/ISSN: 978-2-35158-159-9

Renovation of buildings from before 1945: status assessment and energy efficiency measures

Johansson, P. and Wahlgren, P.
2017
Konferens: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. [Länk]

Using SIMs to re-create cultural historical values in buildings from before 1945

Johansson, P. and Wahlgren, P.
2017
Konferens: Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium, September 20–21, 2017, Paris, France. [Länk]

Results from real life performance assessment of aerogel blankets in buildings

Johansson, P
2017
Konferens: Proceedings of the Advanced Building Skins Conference, October 2-3, 2017, Bern, Switzerland. [Länk]

Methods used for knowledge management and organizational learning in the practice of construction projects: a systematic literature review

Lundberg, M., Lidelöw, H., Engström, S
2017
Konferens: In the proceedings of working papers from the ARCOM and BEAM Centre Early Career Researcher and Doctoral Workshop on Building Asset Management, Glasgow, 20 january 2017. [Länk]

Future challenges for renovation as experienced by Swedish housing companies

Thuvander, L, Femenías, P and B, Brunklaus
2017
Konferens In proceedings of the World Sustainable Built Environment Conference. Hong Kong 5 – 7 June 2017 [Länk]

Developing a business model for sustainable renovation of public housing

Jonsson, T., Gluch P., Stiller, N., Femenias, P.
2017
Konferens The 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, 13 – 14 June 2017. Chalmers University of Technology, Göteborg. [Länk]

Thermal comfort and careful renovation among new Swedes – an interview study

Henning, A,
2016
Konferens: SENIX – The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix

Comparing different building energy efficiency refurbishment packages performed within different district heating systems

Lidberg, T., Gustafsson, M., Myhren, J A., Olofsson, T., Trygg, L.
2016
Konferens: The 8th International Conference on Applied Energy – ICAE2016 [Länk]

An evaluation of three different methods for energy efficient indoor climate control in Skokloster Castle

Wessberg, M., Leijonhufvud, G., Broström, T.
2016
Konferens: Proceedings from the 2nd international conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings, Brussels, Belgium, 19th-21st October 2016, Bryssel: Flanders Heritage Agency. 144-150 [Länk]

The potential for implementing a decition support system for energy efficiency in the historic district of Visby

Eriksson, P., Egusquiza, A., Broström, T.
2016
Konferens: Proceedings from the 2nd international conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings, Brussels, Belgium, 19th-21st October 2016, Bryssel: Flanders Heritage Agency. 282-288 [Länk]

Citizen codesign leads to a vision of social intensification: Applying the compact city concept to a Swedish large-scale housing area by integrating research, education and community outreach

Stenberg, J., Thuvander, L., Kain, J-H., Adelfio, M.
2016
Konferens: The third OIKONET conference on “Global Dwelling” in Manchester, 23 September 2016

Testing a Proposition for a Knowledge Management Method for Refurbishment

Lundberg, M. and Lidelöw, H.
2016
Konferens: In the proceedings of the 32nd Annual ARCOM Conference, 5-7 September, 2016, Manchester, UK. [Länk]

Spatial exploration of the refurbishment dynamics of urban housing stocks

Thuvander, L., Österbring, M., Mangold, M., Mata, E., Wallbaum, H., Johnsson, F.
2015
Konferens: Proceedings of the Computers in Urban Planning and Urban Management conference, CUPUM, 7th-10th July, MIT in Cambridge, Massachusetts USA. [Länk]

Learning Lab Hammarkullen: Codesigning Renovation

Stenberg, J. and Fryk, L.
2015
Konferens: OIKONET Second International Conference "Global Dwelling", 24-25 September 2015, Bratislava. [Länk]

Social Motivations for Knowledge Sharing in Construction Companies

Lundberg, M. and Lidelöw, H.
2015
Konferens: 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization [Länk]

Drying Potential of Cold Attic using Natural and Controlled Ventilation in Different Swedish Climates

Hagentoft C-E., Sasic Kalagasidis, A.
2015
Konferens: 8th International Cold Climate HVAC Conference (CCHVAC 2015), Dalian, China. [Länk]

Changing Internal Pressure to Achieve Variable Thermal Conductivity in Thermal Insulation

Berge, A., Hagentoft, C-E., Wahlgren, P., Adl-Zarrabi, B.
2015
Konferens: Advanced building skins, Graz, Austria; 04/2015 [Länk]

ICT use in delivery of uncertain and complex project services: the case of building refurbishment

Sezer, A.A., Bröchner, J.
2015
Konferens: RESER 2015 Innovative Services in the 21st Century, Copenhagen, 10-12 September. [Länk]

Building refurbishment site managers' waste management practices

Sezer, A.A.
2015
Konferens: Proc. CIB 2015 Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development, London, 23-25 November. [Länk]

A synthesis of studies on renovation profitability

Farsäter, K., Wahlström, Å., Mjörnell, K., Johansson, D.
2015
Konferens: CEO2015 [Länk]

The unspoken: Architecture, material flows and renovation of modern housing stocks

Femenias, P. and Thuvander, L.
2015
Konferens: PLEA15 [Länk]

BAPV and BIPV installation trends in Sweden

Haegermark, M and J‐O Dalenbäck
2014
Konferens: Eurosun 2014, Aix‐les‐Bains, Frankrike.  [Länk]

Pathways towards an Energetic Refurbishment Replication Strategy for Eastern European Countries - Findings from the EU project BEEM-UP

Dineva, D., Boucher, J., Heeren, N., Wallbaum, H., Wunderlich, A.
2014
Konferens: World Sustainable Building Conference 2014, Barcelona, Spain. [Länk]

A methodology for spatial modelling of energy and resource use of buildings in urbanized areas

Österbring, M., Mata, É., Jonsson, F., Wallbaum, H.
2014
Konferens: World Sustainable Building Conference 2014, Barcelona, Spain.[Länk]

A Case Study for Energy Efficient Retrofitting of Historical Buildings

Gökçen Akkurt, G., Doğan Şahin, C., Sarp Tunçoku, S., Durmuş Arsan, Z., Eriksson, P
2014
Konferens: International HVAC+R Technology Symposium. Istanbul 2014[Länk]

Refurbishment certification schemes: aspects of productivity and sustainability

Sezer, A.A.
2014
Konferens: The World Sustainable Buildings Conference, Barcelona, 28-30 October 2014. [Länk]

A Strong Research Environment for Sustainable Renovation Established in Sweden

Mjörnell, K, Femenías, P, Johansson, D and Stenberg, J.
2014
Konferens: The World Sustainable Building Conference, 28-30 October 2014 Barcelona. [Länk]

Sustainability indicators for redevelopment: Assessing the long-term effect of different strategies used in two housing areas

Femenías, P.
2014
Konferens: The World Sustainable Building Conference, 28-30 October 2014 Barcelona.

Comparing socio-technical regimes and transition potential in Austrian and Swedish multi-residential housing

Femenías, P, Kovacic, I, Lorbek, M., Thuvander, L.
2014
Konferens: The World Sustainable Building Conference, 28-30 October 2014 Barcelona. [Länk]

Early integration of the user’s perspective in the renovation process: Experiences from an “In-depth Dialogue Process with Residents” in rental flats from the 1950s

Ottosson, C., Thuvander, L., Andersson, K., Heintz, L., Hamon, S., Walldin, V., Weinehammar, K., Wannerskog, A.S.
2014
Konferens: The World Sustainable Building Conference, 28-30 October 2014 Barcelona. [Länk]

A Good built examples: Implementation of sustainable building in a ten years perspective in the city of Gothenburg

Thuvander, L., Rubino, B., Danielsson, A.
2014
Konferens: The World Sustainable Building Conference, 28-30 October 2014 Barcelona. [Länk]

Retrofitting a brick wall using vacuum insulation panels: measured hygrothermal effect on the existing structure

Johansson, P., Geving, S., Hagentoft, C.-E., Jelle, B. P., Rognvik, E., Sasic Kalagasidis, A.
2014
Konferens: Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics, Lund, Sweden. [Länk]

Moisture safe cold attics - Assessment based on risk analyses of performance and cost

Hagentoft, C.E. and Sasic, A.
2014
Konferens: The 10th Nordic Symposium on Building Physics, June 15-19, 2014, Lund, Sweden. [Länk]

Populärvetenskapliga artiklar

Erfaren¬hetsåterföring vid renovering

Farsäter, K., Johansson, D., Strandberg-de Brujin, P., and Abdul Hamid, A.
2017
Tidskrift: Bygg & Teknik, Februari 2017, pages 414-431.[Länk]

En skolbyggnads statusbedömning och renoveringsmöjligheter

Farsäter, K., Svennberg, K. and Johansson, D.
2015
Tidskrift: Bygg & Teknik, Januari 2015, pages 53-56.[Länk]

Rapporter

Dilemmas associated with tenant participation in renovation of housing in marginalized areas may lead to system change

Stenberg, J.
2018
Rapport: Cogent Social Sciences. [Länk]

Health and Wellbeing oriented Indoor Built Environments for Future Intelligent Buildings

Quan, J. and Wallbaum, H.
2018
Rapport: CIB 098 - Research Roadmap for Intelligent and Responsive Buildings. [Länk]

Tematisk syntes – Renovering av befintligt bostadsbestånd

Mjörnell, K., Kurkinen, E-L.,
2018
Rapport: Rapport från Energimyndigheten och IQ samhällsbyggnad. [Länk]

Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd

Österbring, M., Thuvander, L., Mata, É., Johnsson, F. & Wallbaum, H.
2018
Rapport: E2B2 slutrapport, 2018:20[Länk]

Plattformsorganisation av renoveringsprocesser

Mary Lundberg
2017
Rapport: SBUF rapport 12717. [Länk]

Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt. Forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier

Sezer, A.A. and Bröchner, J.
2016
Rapport: Forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier. [Länk]

Annex 55, Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost, (RAP-RETRO): Framework for probabilistic assessment of performance of retrofitted building envelopes

C-E. Hagentoft, A. Sasic Kalagasidis and C. Rode
2015
Rapport: Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2015:5. [Länk]

Annex 55 Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting- Probability Assessment of Performance and Cost, (RAP-RETRO): Practice and guidelines

C-E. Hagentoft, M. Fink, A. Holm and F. Antretter
2015
Rapport: Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2015:6. [Länk]

Annex 55, Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost, (RAP-RETRO): Probalistic Tools

C-E. Hagentoft, H. Janssen, S. Roels, L. Gelder van and P. Das
2015
Rapport: Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2015:4. [Länk]

Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost, (RAP-RETRO): Stochastic Data

C-E. Hagentoft, N. Ramos and J. Grunewald
2015
Rapport: Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2015:3. [Länk]

Bruka, bevara och utveckla: Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Broström, T., Eriksson, P. och Norrström, H.
2015
Rapport: Bruka, Bevara och utveckla, SKL .[Länk]

The effect of rent regulation and contract structure on renovation: A theoretical analysis of the Swedish system

Lind, H
2014
Rapport: Working Paper 2014:10. [Länk]

Bokkapitel

Från kärnverksamhetsfokus till glokalt samhällsbyggande

Fryk, L. and Stenberg, J.
2018
Bok: Samhällsarbete och social mobilisering – mot nya utmaningar i>, Turunen (red). Studentlitteratur, Stockholm, pages 255-276[Länk]

IT support for contractor monitoring of refurbishment projects

Bröchner, J. and Sezer, A.A.
2018
Bok: Integrating Information in Built Environments: From Concept to Practice, (eds) A.X. Sanchez, K.D. Hampson and G. London, pages 150-159.[Länk]

Can policy meet local diversity in approaches on urban development and regeneration?

Stenberg, J., Zwanenburg, M. & Fryk L.
2016 (förberedelse) 
Bok: Global Dwelling. Leandro Madrazo (Ed.). Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Can policy meet local diversity in approaches on urban development and regeneration?

Stenberg, J., Zwanenburg, M. & Fryk L.
2016 (förberedelse) 
Bok: Global Dwelling. Leandro Madrazo (Ed.). Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Experience from Using Prefabricated Elements for Adding Insulation and Upgrading of External Façades

Mjörnell, K.
2016
Bok: Case studies of Building Pathology in Cultural Heritage , Springer. Editor Joao M. P. Q Delgado.[Länk]

Strategies for integrated and sustainable renovation: A stronger voice for architectural knowledge

Femenías, P and Thuvander, L.
2015
Bok: In Architecture and Sustainability: Critical Perspectives for Integrated Design , (eds) Khan, Ahmed Z., Allacker, Karen, Verbeeck, Griet. Pages 133-140. ACCO: Leuven (Belgium)/Den Haag. [Länk]

Local community responses

Stenberg, J. & Fryk, L. 
2015
Bok: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 2). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [länk]

Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign

Stenberg, J. & Fryk L.
2014
Bok: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 1). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [länk]

Vetenskapliga avhandlingar

Sustainability aspects in renovation - Information supporting early deci¬sions made by building owners

Karin Farsäter
2017
Division of Building Services, LTH.
Licentiatavhandling, 2017.

Performance Visualization of Urban Systems

Tim Johansson
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande, Luleå tekniska universitet
Doktorsavhandling, 2017.

Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects

Ahmet Anil Sazer
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Doktorsavhandling, 2016

Challenges of renovating the Gothenburg multi‐family building stock . An analysis of comprehensive building‐specific information, including energy performance, ownership and affordability

Mikael Mangol
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik Chalmers

Doktorsavhandling, 2016

Energy efficient and economic renovation of residential buildings with low-temperature heating and air heat recovery

Marcus Gustafsson
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik. KTH.
Licentiatavhandling, 2015.

Contractor monitoring of productivity and sustainability in building refurbishment

Ahmet Anil Sazer
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Licentiatavhandling, 2014.

Examensarbeten

A tale of layers: Exploring adaptable skins within a cradle to cradle context

Zalloum, O.
2018
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar - fallstudie av Zoofysiologen, Lund

Pehrsson, M.
2018
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Om-renovering av landshövdingehus i Göteborg: En studie av arkitektens och entreprenörens synsätt vid bevarande och återskapande av kulturvärden

Askemar, H. & Holmkvist, L.
2018
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

DetailDrawings. A digital repertoire and source for knowledge sharing

Svensson, F.
2018
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Energy-efficient sports hall with renewable energy production. Retrofitting a sports hall in Landskrona.

Al-husinawi, M
2018
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö i frånluftsventilerade flerbostadshus - En fallstudie av miljonprogramhus i Lund.

Sellin, N. & Magnusson, R.
2018
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Assessing the potential of applying energy saving measures and renewable energy resources in the campus of Lund university

Huang, Y. & Yang, Y.
2017
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Cost-effective and energy efficient renovation measures of multi-family apartment buildings constructed during the million program. Where carbon dioxide emissions minimization is a key issue.

Svensson, C.
2017
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Study of glazed spaces as a renovation strategy for two typical residential multi-apartment buildings from Swedish million programm. Theoretical analysis of two reference buildings

Bajars, K. & Persson, A.
2017
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Environmental and cost-effective refurbishment of a million program building, integrating daylight and architectural design environmental renovation

Baumane, A. & Dahlin, L.
2017
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Inglasning av tegelfasad - Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22

Avgenakis, G.
2017
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Hur vill unga vuxna bo? Fokus på vindslägenheter i fastigheten Kyrkbyn 17:13

Norén, S. & Royson, M.
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Energy use in a re-renovated building from 1910 - A parametric study using numerical simulations

Thuresson, G.
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Landshövdingehus – hur värderas kulturmiljö i bygglovsprocessen vid ändring

Olsson, S
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

En jämförelse av förekommande hyressättningsmodeller för hyresrätter

Schaber, E.
2017
Arbete: Masterstuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Vilken upplåtelseform ska medborgaren välja mellan hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet. En jämförande ekonomisk analys med exempel från Lidingö.

Olsson, K. & Von Heideken, H.
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Hållbara strategier för renovering av bostäder Lämpliga strategier vid olika förutsättningar

Mustafa, R. & Sehmi, S.M.
2017
Arbete: Masteruppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Kartläggning av bostadsmarknaden & fallstudier av ungdomsbostäder - Är temporära ungdomsbostäder en hållbar lösning för att stärka unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden?.

Edman, R.
2017
Arbete: Masterstuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Inomhusklimatet i Chalmers Samhällsbyggnadshus - Före och efter renovering samt möjliga vidare åtgärder

Eriksson, M. och Aldamici, M.
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Påverkar en miljöcertifiering fastighetsvärdet för en befintlig byggnad? En intervjustudie med fokus på miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use

Hadziselimovic, A. & Blomgren, T.
2017
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Consequences of deviations between simulated and measured energy use in renovation projects

Chu, C. & Lindblom, F.
2017
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Multi‐active facade for renovation of "Million program house" ‐ Analysis from energy and life cycle cost perspective

Adolfsson, L. & Andersson, C.
2016
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Multi‐active facade for renovation of "Million program house" ‐ Analysis from energy and life cycle cost perspective

Adolfsson, L. and Andersson, C.
2016
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Energy efficient retrofit measures: state‐of‐the‐art and application to the renovation of a Miljonprogram multi‐storey house in Sweden

Lindahl, A. & Sacco, F.
2016
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Vilket värde räknas? Ett diskussionsunderlag och en lärandeprocess kring (om)renovering och fönster

Ohlsson, F.
2016
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola

A Framework for Sustainable Renovation in the Inventory Phase: A case study in Gamlestaden

Böber, E & Martíns, M.
2016
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Renovation of brick buildings constructed 1870-1930 - Investigation of the thermal envelope in renovated and re-renovated dwellings

Lång, L. & Sandgren, E.
2016
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Affordable housing through inclusionary zoning - the case of Frihamnen, Gothenburg

Danell, J. & Olausson, M.
2016
Arbete: Masteruppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Konvertering eller nyproduktion - Valet ur fastighetsutvecklares perspektiv

Malmeby, E.
2016
Arbete: Masterstuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Renovation of brick buildings constructed 1870-1930 - Investigation of the thermal envelope in renovated and re-renovated dwellings

Lång, L. & Sandgren, E.
2016
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Suggestions for adjustment of ByggaF to improve the current use and suit the process of renovation

Olsson, P. och Tjäder, E.
2016
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Complications of the Million programme housing and the impact of renewal An analysis of case studies from projects in UK, France and Sweden.

Brick, K. och Zuta, A.
2016
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola

Hygrothermal analysis of retrofitted buildings in the Campus of Lund University

Jensen, N.F.
2016
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings Faculty of Engineering, Lund University.[Länk]

Vindsombyggnader i flerbostadshus från 1900-talets början

Håkansson, F. & Stafstedt, M.
2016
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Boendeformer för asylsökande och nyanlända Ett investeringsperspektiv på olika lösningar och dess koppling till ekonomisk integration

Valo, E.A.
2016
Arbete: Masterstuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

The Squatting Phenomenon in Barcelona

Mendoza, F.
2015
Arbete: Masterstuppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet - En fallstudie av Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet

Kindbom, M & Sandblom, O.
2015
Arbete: Magisteruppsats, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Measures of Affordable Housing and Applications on Beijing Data 2004-2013

Liu, N.
2015
Arbete: Masteruppsats, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan [Länk]

Adaptive sustainable changes of two Swedish villas – With focus on energy efficiency and lifestyle

Olsson, H.
2015
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Tillgänglig renovering – Ett arkitektperspektiv på renovering av ett miljonprogramsområde

Jonsdotter, L. & Björnsdotter, E.
2015
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola

Vindsombyggnation, En undersökning om möjligheterna i Brf Norra Guldheden i Göteborg

Edlund, S. och Gustafsson, A.
2015
Arbete: Kandidatuppsats, Institutionen för Arkitektur Avdelning Byggnad, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Renovating with a greenhouse and Phase Change Material - Assessing sustainability implications for million housing renovation

Mangold, O. & Seleberg, P..
2015
Arbete: Mastersuppsats, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola [Länk]

Statusbedömning av befintliga byggnader - Med fokus på Energi, Miljöpåverkan och Utemiljö

Edsbäcker, D.
2015
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Statusbedömning av befintliga byggnader - Med fokus på byggnadsfysik och organisation

Mikaelson, E. & Werner, L.B.
2015
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Renovating building through energy roof and facade systems - A pilot case study

Baias, A.B.
2015
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Design aspects of a ventilated facade with integrated photovoltaics. Evaluation of a box facade as a refurbishment solution for office buildings in Sweden

Foulaki, E. & Moutsatsos, I.A.
2015
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Hygrothermal Performance of a Light Weight Timber Wall Assembly with an Exterior Air Barrier

Watt, D. & Sjöberg, S.
2014
Arbete: Master of Science Thesis in the Master’s Programme Structural Engineering and Building Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of Building Technology, Building Physics Research Group, Chalmers University of Technology[Länk]

Fuktsäkra energieffektiva lösningar för ett Modulenthus

Asade, M.A.
2014
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Metoder för spårgasmätning i kalla vindsutrymmen

Pettersson, B.
2014
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Potential för energieffektivisering - Fallstudie av Brf Drottning Filippa

Guth, J. & Olsson, J.
2014
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Energieffektivisering av tegelfasad med kulturhistoriskt värde

Johansson, P., Josefsson, G., Rajha, M.D.
2014
Arbete: Kandidatarbete, Institutionen för Byggnadsteknologi, Chalmers Tekniska Högskola[Länk]

Marknadsundersökning av potential för värmeåtervinning med frånluftaggregat med integrerad värmepump

Jouchims, S.
2014
Arbete: Mastersuppsats, Avdelningen för installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola. [Länk]

Calculation Model for LCC-Analyses of Photovoltaic Systems in Sweden. The introduction of tax reduction as a subsidy.

Adolfsson, M. & Hjerpe, H.
2014
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Converting an attic space into a passive house level living area in Malmö. A conversion study with focus on approach, costs and ventilation

Mauricio A. Cortes Carrasco
2014
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]

Environmental assessment of renovation in existing school buildings. A study of Kullagymnasiet in Höganäs

Farsäter, K.
2014
Arbete: Master Thesis in Energy-efficient and Environmental Buildings, Faculty of Engineering, Lund University. [Länk]