lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

I SIRen pågår flera olika projekt både inom forskning och näringsliv. Här finns en samling av publicerat material relaterat till SIRen nätverket.

SIRen rapporter

Inom SIRen publiceras rapporter från forskare och näringsliv involverade i projektet.

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder: en översikt

Hans Lind

Professor, Bygg- och fastighetsekonomi KTH

Leder hyreslagens regler till rätt renovering: analys och förslag

Hans Lind

Professor, Bygg- och fastighetsekonomi KTH

Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtutrymme

Anders Jansson och Ulf Antonsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter

Anders Höije (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Tord af Klintberg (Byggnadsteknik KTH)

Lagar och regler vid renovering

Elisabeth Helsing

Tekn. dr. CBI betonginstitutet

Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering

Tord af Klintberg (Byggnadsteknik KTH) och Hans Lind (Bygg- och fastighetsekonomi KTH)

Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse - En studie av ett miljonprogramsområde

Paula Femenías (Chalmers), Pernilla Gluch (Chalmers) och Kristina Mjörnell (RISE)

Projekt publikationer

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - En antologi

Redaktörer: 

Hans Lind, forskare KTH och Kristina Mjörnell, Forkare SP och LTH

Författare:

Lovisa Högberg (KTH), Stefan Molner (SP), Erica Eneqvist (SP), Kristina Mjörnell (SP, LTH), Gustav Malm (Haningen kommun), Hans Lind (KTH), Kerstin Annadotter (KTH), Tord af Klintberg (KTH), Paula Femenías (Chalmers), Jenny Stenberg (Chalmers), Liane Thuvander (Chalmers), Charlotte Hauksson (WSP), Lisa Johnsson (WSP), Bodil Sandén (WSP), Malin Bosaeus (WSP), Anna Balkfors (ISU Malmö stad, Malmö Högskola), Martin Grander (Malmö Högskola), Bjarne Stenquist (Malmö Stad) Roba Ghadban (Skanska), Lina Wedin Hansson (Skanska, Lunds universitet), Faiz Mawlayi (Skanska), Madeleine Nobs (NCC), Fredrik Olsson (Rotpartner), Angelica Starke (Rotpartner), Gunnar Blomé (Helsingborgshem), Carlos Rojas (Miklo), Eugenia Segerstedt (LTU), Mats Jakobsson (LTH), Karl Persson de Fine Licht (SP)

Publikations lista inom projektet Lärande labb Hammarkullen

Stenberg, Jenny, Maria Zwanenburg & Lasse Fryk (2016 in prep). Can policy meet local diversity in approaches on urban development and regeneration? In: Global Dwelling. Leandro Madrazo (Ed.). Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Stenberg, Jenny (2015). ”Medskapande renovering”. I: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi. Lind & Mjörnell. Stockholm, KTH & Formas. [länk]

Stenberg, Jenny & Lasse Fryk (2015). ”Local community responses”. In: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 2). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [länk]

Stenberg, Jenny and Lasse Fryk (2014). ”Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign”. In:Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 1). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [länk]

Stenberg, Jenny, Johanna Lagerborg & Ola Terlegård (2016). "Hur samrådsmodeller för renovering kan utvecklas – Lärande från Hammarkullen". Arbetsmaterial. [beställ: jenny.stenberg@chalmers.se]

Avhandlingar inom SIRen projektet

"Challenges of renovating the Gothenburg multi‐family building stock . An analysis of comprehensive building‐specific information, including energy performance, ownership and affordability"

Mikael Mangol, (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik Chalmers)

Doktorsavhandling

"Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects"

Ahmet Anil Sezer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)

Doktorsavhandling