lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arvet efter BFR - digitaliseringsprojekt

Nu är projektet ”Arvet efter BFR - skanning av R-serien” klart

Mer information om projektet ”skanning av R-serien” återfinns på renoveringsinfo.byggtjänst.se


Allmän information om projektet ”Arvet efter BFR” finns på renoveringsinfos webbplats.
Till projektinformationen på renoveringsinfo.byggtjanst.se


Alla BFR-rapporter i R-serien 1970-1994, drygt 2.500 st, är nu gratis tillgängliga digitalt för fri nedladdning. Dessutom tillkommer de drygt hundratals skrifter som tidigare har skannats ur andra BFR-serier och utgivningsår, fr o m 1944-.

Bakgrund

Renoveringscentrum beviljades finansiering 2016 av Energimyndigheten för att digitalisera alla rapporter i Byggforskningsrådets R-serie, då den innehåller en unik kunskapssamling över Svensk teknikutveckling med en mängd energirelevanta projektresultat inom byggforskningsområdet. I samband med generationsskiften hos myndigheter, forskningsinstitutioner, konsulter med flera, utgör kunskapssamlingen ett värdefullt referensbibliotek. Behovet av litteratursökningar är stort inför nya teknikutvecklingsprojekt och bristen på relevant information kan göra att resurser läggs på planering och genomförande av utvecklingsprojekt som tidigare redan kan vara delvis genomförda.
Mer information om projektet och finansieringen på Energimyndighetens webbplats.

Se även tidigare projekt 2012/2013 "Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 - BFR skrifterna" som delfinansierades av SBUF med syftet att dra nytta av all den information som finns i form av korta referat och sammanfattningar genom dess Skriftutgivningar (publikationsregister) och påbörja digitalisering genom att inskanna ett mindre urval skrifter till PDF. Skriftutgivningarna låg också till grund för att kunna förse alla ca 4.500 poster i Libris med korta innehållsreferat.
Mer information om projektet ”Arvet efter Byggforskningsrådet” på SBUF.se

Resultat

Artikel om att digitaliseringsprojektet genomfördes med Göteborgs Universitetsbibliotek på gu.se